• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 12/5/2011
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, της  3ης /10.2.2011, εκλέχθηκε με πλειοψηφία των 2/3 μελών του ανωτέρω Συμβουλίου ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ο κ. Βασματζίδης Χρήστος (Απόφαση 120/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης).
Ο κ. Βασματζίδης Χρήστος, επανεκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, της13ης Οκτωβρίου 2014, για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, με πλειοψηφία των 2/3 μελών του ανωτέρω Συμβουλίου (Απόφαση 572/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης).

Δνση : Λ. Δημοκρατίας 306, ημιόροφος Δημαρχείου 

Τηλ 2551064187 , 2551350187 

 

Βιογραφικό

 
 
 
 


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


ΕΤΟΣ 2016

Υπόθεση 57_2016 Αίτηση για εντατικοποίηση ελέγχων και επιβολή κυρώσεων σε παρανόμως σταθμέυοντα οχήματα στην οδό Βενιζέλου
Υπόθεση 56_2016 Αίτηση καθαρισμού πάρκου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης
Υπόθεση 55_2016 Οφειλές από λογαριασμούς Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούοπολης.Ασυνήθιστη κατανάλωση κυβικών
Υπόθεση 54_2016 Αίτημα διαγραφής οφειλών,λόγω μη παραλαβής συστημένης επιστολής χρηματικού καταλόγου
Υπόθεση 53_2016 Αίτημα επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, απο πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος απο την παράβαση
Υπόθεση 52_2016 Ανάκληση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών Δήμου  Αλεξανδρούπολης
Υπόθεση 51_2016 Εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας
Υπόθεση 50_2016 Διαφορές δημοτικής φορολογίας. Έκδοση σημειώματος περί του ύψους του παραβόλου του αρ.277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απο την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Υπόθεση 49_2016 Αίτημα διαγραφής οφειλών, λόγω παρατυπιών στο αποδεικτικό παραλαβής της συστημένης επιστολής
Υπόθεση 48 2016 Αίτημα σχετικά με την λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροής υγρών λυμάτων κατά την συγκέντρωση απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα του Δήμου
Υπόθεση 47 2016 Οφειλές σε εργαζόμενο από την πρώην' Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης'
Υπόθεση 46 2016 Οφειλές από δικαιώματα ταφής
Υπόθεση 45 2016 Εκτέλεση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας ονομασίας
Υπόθεση 44 2016Αυτοψία για φθορές σε κτίρια.Κοινοποίηση εκθέσεων αυτοψίας.Ελεγχος στοιχείων ιδιοκτητών και κοινοποίηση ενεργειών στον καταγγέλοντα 
Υπόθεση 43 2016 Δικαίωμα ταφής και τέλος σε οικογενειακό τάφο
Υπόθεση 42 2016 Διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών .Διαδικασία σύνταξης χρηματικών καταλόγων και αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

ΕΤΟΣ 2015

Υπόθεση 41 2015 Πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Χρηματικοί Κατάλογοι. Στοιχεία Κλήσεων
Υπόθεση 40 2015 Διαδικασία επιστροφής χρηματικού ποσού που δεσμεύτηκε αχρεωστήτως
Υπόθεση 39 2015 Αίτημα σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε ακίνητο Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Υπόθεση 38 2015 Αίτηση για διαγραφή μισθώματος χρήσηση περιπτέρου. Αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου. Διαβίβαση αίτησης
Υπόθεση 37 2015 Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου ),από γλάστρες και ζαρντινιέρες έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών στην Λ.Δημοκρατίας
Υπόθεση 36 2015  Διαδικασία υποβολής του τέλους του άρ.20 ν.2539/1997(τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων) 
Υπόθεση 35 2015  Διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στις ρυθμίσεις ένταξης και περαίωσης των νόμων 4014/2011 και 4178/2013
Υπόθεση 34 2015 Δυνατότητα ακύρωσης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ακύρωσε πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με έγκριση για προσφυγή στη δικαστική διαμεσολάβηση των εργαζομένων στο πρώην νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (ΑΠΟΚΔΑ)
Υπόθεση 33 2015 Διόρθωση πράξης προσκύρωσης λόγω εσφαλμένης αναγραφής ονόματος ιδιοκτήτη.
Υπόθεση 32 2015 Κακή κατάσταση οδοστρώματος, στην οδό Ειρήνης και στο ύψος του πεζόδρομου Σουλίου.
Υπόθεση   31 2015 Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
Υπόθεση 30 2015 Διαδικασία διενέργειας αυτοψίας για έλεγχο αυθαιρέτων, επιβολή προστίμου, τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Υπόθεση 29 2015 Καταλογισμός δαπάνης για κατασκευή παροχής ύδρευσης και συμμετοχής στην επέκταση δικτύου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ύδρευσης
Υπόθεση 28/2015 με θέμα :Προυποθέσεις χορήγησης κάρτας ελεύθερης στάθμευσης σε οδό,εντασσόμενη στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Υπόθεση 27/2015 με θέμα:  Επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου και πρόστιμο επ’ αυτών για ανακρίβεια δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτου
Υπόθεση 26/2015 με θέμα:  Επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου και πρόστιμο επ’ αυτών για ανακρίβεια δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτου
Υπόθεση 25/2015 με θέμα: Προβλήματα με επιθετική συμπεριφορά από αδέσποτα ζώα, σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Υπόθεση 24/2015 με θέμα: Έγγραφη ειδοποίηση για τακτοποίηση εκδόσεων αδειών χρήσης κοινοχρήστων και αίτημα διαγραφής προστίμων

ΕΤΟΣ 2014


Υπόθεση 23/2014 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου),από γλάστρες και ζαρντινιέρες έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών στην Λ. Δημοκρατίας
Υπόθεση 22/2014 Καταγγελία σχετικά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης για συμψηφισμό αποζημίωσης λόγω χρεών
Υπόθεση 21/2014 Καθυστέρηση απάντησης σε αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αγορά ενσήμων και επικόλληση αυτών σε καρτέλα πρώην υπαλλήλου Δήμου Αλεξανδρούπολης
Υπόθεση 20/2014 Καθυστέρη απάντησης και παροχής πληροφοριών σε αίτημα δημότη που αφορά θέμα ανάκλησης οικοδομικής άδειας
Υπόθεση 19/2014 Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου, λόγω αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις ν.3843/2010
Υπόθεση 18/2014 Εγγραφή δικαστικής απόφασης στο βιβλία Δημοτολογίου Δήμου Αλεξανδρούπολης
Υπόθεση 17 2014 Μη απάντηση σε αίτημα περι πληροφόρησης για την πορεία της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 'Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης'
Υπόθεση 16  2014 Διευκρινίσεις σε απάντηση προς δημότη, σχετικά με την επιβολή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών
Υπόθεση 15 2014 Αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Υπόθεση 14 2014 Καθυστέρηση αποστολής απάντησης και στοιχείων υπόθεσης σε αίτημα δημότη
Υπόθεση 13 2014 Αίτημα πιστωτών της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης  (Δ. ΕΠ. Ε.Α.).Διαβίβαση καταγγελίας.
Υπόθεση 12 Αίτημα παράτασης της εκτέλεσης απόφασης σφράγισης καταστήματος επί δεκαημέρου, λόγω εκκρεμούς αίτησης ανάκλησης απορριπτικής απόφασης αναστολής
Υπόθεση 11 Μη εύρεση αρχείου μεταβολών υπηρεσιακής και μισθοδοτικής κατάστασης πρώην εργαζομένου στον Δήμο
Υπόθεση 10 2014 Τοποθέτηση δοχείων σε κάδους απορριμμάτων πόλεως επί του πάρκου του 1ου ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης
Υπόθεση 9 2014 Βεβαίωση προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μετά από την πάροδο πολλών ετών από την βεβαίωσή τους από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο
Υπόθεση 8 2014 Επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και πρόστιμο επ’ αυτώv
Υπόθεση 7A 2014Αίτημα διαγραφής προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου, από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω μη κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης.
Υπόθεση 7 2014 Αίτημα διαγραφής προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου, από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω μη κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης.
Υπόθεση 6 2014,Εφαρμογή και ερμηνεία νομοθετικού πλαισίου, προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ψυχαγωγικών και τεχνικών παιγνίων

Υπόθεση 5/2014:” Επικινδυνότητα του οδοστρώματος επί της οδού Θερμοπυλών του οικισμού της Ν. Χηλής Αλεξανδρούπολης


Υπόθεση 4/2014:”Τοποθέτηση σκεπασμάτων σε κάδους απορριμμάτων επί της οδού 14ης Μαίου.


Υπόθεση 3/2014: 'Περιεχόμενο απάντησης σχετικά με καταλογισμό δαπάνης για σύνδεση και επέκταση με δίκτυο ύδρευσης'


Υπόθεση 1/2014: «Νομιμότητα επιβολής προστίμου για ανακριβή δήλωση εμβαδού ακινήτου, για τον υπολογισμό δημοτικού φόρου και δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού».


ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Έκθεση Συμπαραστάτη για το έτος 2016
Έκθεση Συμπαραστάτη για το έτος 2015
Έκθεση Συμπαραστάτη για το έτος 2014

Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών σε οικοδομή

Διενέργεια αυτοψίας και χορήγηση βεβαίωσης από την Δ/νση Δόμησης

Απολογισμός έτους 2012

Αυθαίρετη κατασκευή κλίμακας

Απολογισμός έτους 2011

Διαδικασία έκδοσης αδειών για χρήση κοινόχρηστου χώρου και επιβολή προστίμων αυθαίρετης κατάληψης

ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόστιμο για αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο (προστέγασμα)

Δελτίο Δραστηριοτήτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Έγκριση από δημοτικό συμβούλιο δικαστικού συμβιβασμού για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου

Δελτίο Δραστηριοτήτων Δεκεμβρίου 2013

ΕΤΟΣ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νομιμότητα Επιβολής Προστίμου Ανέγερσης και Διατήρησης

Ανακοίνωση Γνωμοδότηση 6/2014:  Επιβολή κυρώσεων  στην περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Πολεοδομικό καθεστώς οικοδομικού τετραγώνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση 5/2014: Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου οφειλετών του Δήμου- Ρυθμίσεις χρεών και αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εισπράξεως

Πρόσληψη προσωπικού σε κοινωφελή επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση 4/2014: Αρμοδιότητες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνέπειες καθυστερημένης ανάρτησης διακηρύξεων διαγωνισμών για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης σχολικών κυλικείων

Ανακοίνωση 3/2014: Αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων κατ’ εφαρμογή του ν. 4198/2013

Νομιμότητα ταμειακής βεβαίωση προστίμου ανέγερσης και διατήρησης

Ανακοίνωση 2/2014: Διοικητικές κυρώσεις και η σχέση τους με τις ποινικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Απόλυση εργαζομένης στην Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, λόγω πλάνης περί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

Ανακοίνωση 1/2013: Αντικείμενο εργασίας και θεσμικός ρόλος

ΕΤΟΣ 2011

ΑΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Άδεια ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου

Καλλικράτης και Σύνταγμα

Διαδικασία χορήγησης άδειας καντίνας σε υπαίθριο χώρο

Νομικές υποχρεώσεις και κακοδιοίκηση

Διόρθωση ονόματος σε πιστοποιητικό γέννησης

Άρθρο σε THRAKI PRESS

Νομιμότητα αιτήματος διακοπής εργασιών και λύσης της σύμβασης 

Η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης

Νομιμότητα Επιβολής Προστίμου Αυθαιρέτου κατασκευής

Μία ακόμη κατάργηση δικαιώματος για τον πολίτη.

Υποχρέωση ή μη απάντησης των υπηρεσιών σε αιτήματα των δημοτών

Πως χρειαζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματαΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΕΤΟΣ 2015

Έκθεση 1/2015 Όρια επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δικαιώματα υπογραφής αντισεισμικών μελετών σε αιτήσεις αδειών δόμησης

Έκθεση 2/2015 Τροποποίηση όρων για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων. Σύνταξη νέου κανονισμού χορήγησης αδειών

 

ΕΤΟΣ 2014


Έκθεση 2/2014 Παροχή πληροφοριών για την πορεία εκκαθάρισης της εταιρίας με την επωνυμία 'Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης' 

Έκθεση 1/2014: 'Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών  παιχνιδιών (λούνα παρκ)'


ΕΤΟΣ 2013


Πρόταση για τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών Τ.Ε  


Σύνοψη


Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς


Σύνοψη


Διόρθωση τιμών ζώνης ακινήτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης


Σύνοψη


Μεταβίβαση κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης στο ΤΑΙΠΕΔ


Σύνοψη


ΕΤΟΣ 2012


Αξία τέλους σύνδεσης και διακλάδωσης Αποχετευτικού Δικτύου Αλεξανδρούπολης


Σύνοψη


Νομιμότητα λειτουργίας της λεγόμενης πράσινης λαϊκής του Σαββάτου του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Σύνοψη


Αιτήματα μειώσεως μισθωμάτων σχολικών κυλικείων

Σύνοψη


ΕΤΟΣ 2011


 

Ειδική έκθεση για κοινόχρηστους χώρους