• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σε EKTAKTH συνεδρίαση την ΤΡΙΤΗ 22/01/2019 και ώρα 13:00 22/1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αλεξανδρούπολη 22/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 2215

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζουμπουλιά Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 22/01/2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Συμμόρφωση με την με αριθ. 53/2019 και 54/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών σχετικά με το έργο : « ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ’’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ ‘’) »(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως , επειδή το έργο του θέματος έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και

όλες οι εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο που κατατίθενται έκτακτα αυτήν την περίοδο σχετικές με έργα που είναι ενταγμένα σε ευρωπαϊκά προγράμματα , κρίνονται επείγουσες , διότι αφενός οι διαδικασίες εκ του Νόμου 4412/16 είναι χρονοβόρες, αφετέρου απαιτείται ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, συμμετέχοντες, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κ.α) μέσω της χρήσης ειδικών προγραμμάτων που είναι επίσης χρονοβόρα.

Πέραν τούτου για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου έχουν τεθεί περιοριστικές ημερομηνίες συμμόρφωσης με την απόφαση 54/2019 της ΑΕΠΠ.

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ