• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σε TAKTIKH συνεδρίαση την ΤΡΙΤΗ 29.01.2019 και ώρα 17:30 28/1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 24.01.2019

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ. : 2536

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ , 29.01.2019 και ώρα 17:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πυλαίας. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και ανοιχτού Κολυμβητηρίου Φερών ». (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού - Ελέγχου Δικαιολογητικών ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης», προϋπολογισμού δαπάνης 190.000,00 € (με Φ.Π.Α).(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 4. Έγκριση όρων μελέτης με θέμα ¨Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης¨, του τρόπου εκτέλεσης και των όρων

διακήρυξης.(Εισηγ. κ. Μάκρας Α.)

 1. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου του επαναληπτικού ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019» (Εισηγ. κ. Μόκαλη A.)
 2. Ανάκληση της αριθ. 463/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγ. κ. Γιαννάκου Χ.)
 3. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία 'Υπηρεσίες ενίσχυσης Κοινωνικής ένταξης μέσω αθλητικών και πολιτιστικών βιωματικών δράσεων για τα ωφελούμενα παιδιά στα πλαίσια του έργου Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ)' (Εισηγ. κ. Γιαννάκου Χ.)
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας 'Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών »(Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ε.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ