• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 29/01/2019 και ώρα 17:00 28/1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Σιγλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 2551064140

Ε-mail : totas@alexpolis.gr

                    Αλεξανδρούπολη: 25/01/2019
                   Αριθ. Πρωτ. :2605

ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

2. κ. Γκότση Νικόλαο

3. κ. Ζιώγα Χρήστο

4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο

5. κ. Παντελίδη Γεώργιο

6. κ. Φαλέκα Ιωάννη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Β. Γραφείο Δημάρχου

Γ. Προέδρους Νομικών Προσώπων

1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

 

1. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

 

ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 29/01/2019 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ