• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Νομός Έβρου δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη για ποικίλες οικοτουριστικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα στους υδροβιότοπους του νομού, Δάσος Δαδιάς και Δέλτα Έβρου. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τις οικολογικά σημαντικές περιοχές και να ενημερωθεί για τη σημαντικότητα τους μέσω φορέων και έντυπου υλικού. Στο Δάσος Δαδιάς η παρακολούθηση των πτηνών, η ενημέρωση και η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δίνουν τη δυνατότητα στον τουρίστα να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να παράγει έργο μεγάλης σημασίας.