• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Νομός Έβρου και ιδιαίτερα η Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικά στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό συνέδρων και το σημαντικότερο να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη τους. Στην πόλη λειτουργούν τουλάχιστον 3 ξενοδοχεία 4 και 5 * ( αστέρων ) με υψηλής ποιότητας συνεδριακές υποδομές. Στο νομό ο σύνεδρος - επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει τον συνεδριακό τουρισμό και με άλλες μορφές τουρισμού.