• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως τεσσάρων ημερών με θεματολογία τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον μεταξοσκώληκα, το νερό, το δάσος, τα απορρίμματα για τις Περιβαλλοντικές Ομάδες των σχολείων. Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως τεσσάρων ημερών με περιβαλλοντική θεματολογία. Επίσης συντονίζει Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, παράγει Εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.