• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Οικονομία > Χρηματοδοτήσεις   
Χρηματοδοτήσεις

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 
 
 
 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
 
 

 Πληροφοριακός Πίνακας Χρηματοδοτικών Μηχανισμών

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SITE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.interreg.gr

MED

http://www.programmemed.eu

BLACK SEA

http://www.blacksea-cbc.net/

SOUTH EAST EUROPE

http://www.southeast-europe.net/en/

MED ENPI

http://www.enpicbcmed.eu/

INTELLIGENT ENERGY

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

LIFE +

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

ΧΜ ΕΟΧ

http://www.eeagrants.org

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

http://www.ependyseis.gr

ΕΣΠΑ 2007-2013

http://www.espa.gr

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

http://www.makedonia-thrace.gr

Ε.Δ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

http://www.eydamth.gr/

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

http://www.infosoc.gr

ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης

http://www.epper.gr

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

http://www.epoalaa.gr

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

http://epan2.antagonistikotita.gr/

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.prosonolotachos.gr

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

http://www.edulll.gr/

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

http://www.epdm.gr/