• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Καφέ - Μπάρ

CAFE SANDANA

Διεύθυνση:ΑΡΔΑ 32 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Tηλέφωνο:2551023494

CAFE ΑΠΡΟΟΠΤΟ

Διεύθυνση:ΚΙΟΥ 2
Tηλέφωνο:2551034520

CENTRO CAFE

Διεύθυνση:Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 334
Tηλέφωνο:2551033226

DE SCANSO

Διεύθυνση:ΚΑΝΑΡΗ 12
Tηλέφωνο:2551038666

FUNKY CAFE

Διεύθυνση:ΚΟΜΝΗΝΩΝ 4 ΝΕΑ ΧΙΛΗ
Tηλέφωνο:2551039289

PREZIO CAFE

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 322 - 324
Tηλέφωνο:2551082135

SOHO

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 300-302
Tηλέφωνο:2551088134

SPESSO

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 337
Tηλέφωνο:2551081119

TOTAL BAR

Διεύθυνση:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 8
Tηλέφωνο:2551022269

ΔΗΜΗΤΣΑΣ Α. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕ

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 337
Tηλέφωνο:2551081119

ΚΑΦΕ - ΦΙΛΑΘΛΟΣ

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 184
Tηλέφωνο:2551020674

ΚΑΦΕ STUDIO - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ.

Διεύθυνση:ΚΡΗΤΗΣ 2
Tηλέφωνο:2551034756

ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΣΤΕΦ.

Διεύθυνση:ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ.
Tηλέφωνο:2551023920

ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΣΤΕΦ.

Διεύθυνση:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Tηλέφωνο:2551020876

ΜΠΑΪΡΑΣ ΘΕΟΔ. Χ.

Διεύθυνση:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 334
Tηλέφωνο:2551033226

ΜΥΘΟΣ

Διεύθυνση:ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΧΙΛΗ
Tηλέφωνο:2551039739

ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση:ΛΟΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Tηλέφωνο:2551061135

ΣΙΔΕΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Διεύθυνση:ΜΙΑΟΥΛΗ 3
Tηλέφωνο:2551021216

ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ.

Διεύθυνση:ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2
Tηλέφωνο:2551080940

ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διεύθυνση:ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2
Tηλέφωνο:2551032001

ΤΕΡΨΗ

Διεύθυνση:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 34
Tηλέφωνο:2551081898