• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Υπηρεσίες Δήμου   
Υπηρεσίες Δήμου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2551350100 2551350102
fax 2551350142ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2551350141Aντιδήμαρχοι
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης 2551350172
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου 2551350041
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  2551350292
Αθλητισμού
2551350104
Φερών και Πρωτογενούς Τομέα 2555350070
Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 2551350901
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2551350143
ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ  2551022222

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ ( 1ος όροφος , 8.30-10.30π.μ.)
 
2551350213
2551350276

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
   
Προϊστάμενος 2551350002
Έγγραφές λόγω γάμου - αρχική εγγραφή λόγω εγκατάστασης Μεταβολές λόγω διαζυγίου - υιοθεσίας. Ιθαγένεια 2551350098
Γεννήσεις - Βαπτίσεις-Μητρώα Αρρένων 2551350099
Έκδοση Πιστοποιητικών 2551350008
Έκδοση Πιστοποιητικών 2551350009
FAX  2551350000Ληξιαρχείο Αλεξανδρούπολης

Ληξίαρχος 2551350004
  2551350005
  2551350007
Fax

2551350006
Ληξιαρχείο Φερών 2555350070
Ληξιαρχείο Τραϊανούπολης 2551350918ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ                                                                                                 2551350020ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350018
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350058
ΘΥΡΙΔΑ  2551350019
ΘΥΡΙΔΑ  2551350012
ΘΥΡΙΔΑ  2551350013
ΘΥΡΙΔΑ  2551350015
ΘΥΡΙΔΑ  2551350010
ΘΥΡΙΔΑ  2551350014
FAX 2551089942
FAX 2551089916ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2551350048
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350045
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350044
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350046
FAX 2551350047
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΑΝ.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350031
  2551350039
  2551350037
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
  2551350033
  2551350034
  2551350032
  2551350036
  2551350035
  2551350021
  2551350050
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ)  
  2551350082
  2551350027
  2551350054
  2551350026
  2551350051
  2551350053
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)  
  2551350056
   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
  2551350107


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝFAX:2551080664
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2551350133
   
  2551350137
  2551350230
  2551350230
  2551350136
   
  2551350135
  2551350170
  2551350271
  2551350220
  2551350134
   
  2551350130
  2551350225
  2551350129
  2551350272
   
  2551350220
  2551350198
  2551350111ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2551350025,
2551350041

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350042
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2551082117
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ   2551350097
 
2551350023,
2551350024

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ   2551350017
 2551350022
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350040
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2551350083
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350067
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2551350068
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2551350069
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
2551350088
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
  2551350089ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 25510 26046
ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 25510 24177
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 25510 24177  & 25510 31398
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 25510 24177
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 25510 24018
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 25510 24018
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 25510 82023
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 25510 29180 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 25510 31397
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 25510 25504
FAX Δ/ΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25510 34325
FAX ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25510 31398ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ 2555350096Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2551350184Γραφείο Τύπου 2551350189
 
 
 
 
 
 
 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΕΡΩΝ  
  25553-50070
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΕΡΩΝ  
    25553-50071
  FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 25550-23411
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΡΩΝ  
  25553-50072
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ 25553-50083
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25553-50094
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25553-50073
  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25553-50084
  ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
  25553-50074
  25553-50087
  25553-50091
  25553-50098
  25553-50082
  25553-50075
  FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ 25553-50092
  ΚΕΠ  
  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25553-50103
  25553-50101
  25553-50102
  FAX ΚΕΠ 25553-50
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  
  25553-50085
  25553-50088
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
  25553-50079
  25553-50078
  25553-50054
  25553-50080
  25553-50049
  FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 25550-22224
  ΤΑΜΕΙΟ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  
  25553-50053
  ΤΕΧΝΙΚΟΙ  
  25553-50076
  25553-50090 25553-50093
  25553-50081
  FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 25553-50050
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΔΗΓΟΙ 25553-50086
  ΚΥΛΙΚΕΙΟ 25553-50097
  ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ 25553-50096
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΕΡΩΝ 25550-24211
  FAX ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 25550-23071
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΕΡΩΝ 25550-88005
  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ 25550-24860
  ΚΔΑΠ ΦΕΡΩΝ 25550-88077
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΕΡΩΝ 25550-22075
  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΛΟΥ  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΛΟΥ  
  25550-31208
  FAX ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΛΟΥ 25550-31605
  ΚΑΠΗ ΠΕΠΛΟΥ 25550-31101
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25513-50900
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  
  25513-50921
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  
  25513-50901
 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  
  25513-50907
 
 
 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
  25513-50903
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25510-51806
ΚΕΠ 25510-89903
 
 
ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ